Lấy ý kiến góp ý các nội dung chuẩn bị trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh

;
Thứ Tư, 04/07/2018, 09:18 [GMT+7]

Chiều 3.7, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng chủ trì cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh và Sở Nội vụ để nghe và cho ý kiến góp ý vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh sắp tới.

Trong các nội dung đưa ra lấy ý kiến góp ý của Thường trực HĐND tỉnh tại cuộc họp lần này có Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021. Liên quan đến nội dung đề án này, ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, tổng biên chế công chức Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam năm 2018 là 3.440 biên chế. Căn cứ vào biên chế, số lượng người làm việc tinh giản được thẩm định tại Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế công chức năm 2018, lộ trình đến năm 2021 như sau: Năm 2018 biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là 3.344 biên chế, giảm 265 biên chế (tương đương 7,3%) so với số biên chế Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam năm 2015 (3.609 biên chế). So với số biên chế Bộ Nội vụ giao cho tỉnh năm 2018 thì Quảng Nam giao thấp hơn 96 biên chế. Năm 2019 biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là 3.300 biên chế, giảm 309 biên chế (tương đương 8,6%) so với số biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2015. Tương tự năm 2020, biên chế giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương là 3.254 biên chế, giảm 355 biên chế (tương đương 9,8%) và năm 2021 là 3.199 biên chế, giảm 410 biên chế (tương đương 11,4%) so với biên chế Bộ Nội vụ giao cho Quảng Nam năm 2015. Cũng theo ông Lại, căn cứ thẩm định của Bộ Nội vụ, để đạt mục tiêu giảm ít nhất 10% so với biên chế HĐND tỉnh phê duyệt năm 2015 thì biên chế viên chức Quảng Nam phải giảm ít nhất trong 4 năm (giai đoạn 2018 - 2021) là 2.623 biên chế (đến năm 2021 là 30.545 biên chế), bình quân giảm ít nhất 656 người/năm so với biên chế viên chức do HĐND tỉnh tỉnh phê duyệt năm 2017 (33.168 biên chế).

Góp ý vào nội dung này, nhiều ý kiến cho rằng đề án đã được chuẩn bị khá công phu, đồng thời đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện đề án, trong đó, làm rõ thêm nội dung, mục tiêu tinh giảm theo Nghị quyết số 39 và các Nghị quyết Trung ương số 18 và 19 (khóa XII) đã đảm bảo chưa, và có đúng với chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, ban ngành... Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng cũng lưu ý, đây là nội dung khó, nhạy cảm vì liên quan trực tiếp đến con người, vì vậy đơn vị soạn thảo đề án cần tập trung hoàn thiện trên cơ sở tính toán kỹ các vấn đề liên quan, với tinh thần tuân thủ lộ trình tinh giản biên chế theo kế hoạch, chủ trương chung hiện nay.

NGUYÊN ĐOAN
 

.
.
.
.
.