Tinh giản biên chế giai đoạn 2018 - 2021: Tính toán lộ trình từng năm

;
Thứ Tư, 11/07/2018, 10:07 [GMT+7]

Dự thảo “Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021” là một trong những nội dung quan trọng sẽ được UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, dự kiến khai mạc ngày 17.7 tới. Tại các cuộc họp lấy ý kiến góp ý vào việc xây dựng đề án thời gian qua, vẫn còn có ý kiến khác nhau về các số liệu được nêu ra, nhất là đối với số liệu biên chế sẽ được tinh giản gắn với lộ trình thực hiện trong từng năm.

Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ tỉnh để cho ý kiến góp ý vào dự thảo “Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021”.  Ảnh: NG.ĐOAN
Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Sở Nội vụ tỉnh để cho ý kiến góp ý vào dự thảo “Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021”. Ảnh: NG.ĐOAN

Nhiều giải pháp

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, tổng biên chế công chức Bộ Nội vụ giao năm 2015 cho tỉnh Quảng Nam là 3.609 người. Thực hiện tinh giản theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 6.1.2017 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2018 Bộ Nội vụ đã cắt giảm hơn 4,5% tổng biên chế công chức (so với chỉ tiêu đã giao năm 2015) còn 3.440 người.

Thời gian qua, tỉnh cũng đã thực hiện khá hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy.

Tuy nhiên, ông Lưu Tấn Lại - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, hệ thống tổ chức bộ máy của tỉnh vẫn còn cồng kềnh; chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực chưa hợp lý do nhiều sở ngành cùng thực hiện...

Về kết quả thẩm định Đề án vị trí việc làm toàn tỉnh, ông Lại thông tin, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xây dựng đề án đảm bảo quy định, xác định số người làm việc chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tương ứng với từng vị trí việc làm, cơ bản đáp ứng yêu cầu tinh giản biên chế đến năm 2021 và thực hiện sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong theo chủ trương của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy.

Theo dự thảo “Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021”: năm 2018 biên chế công chức giao cho các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh là 3.344, giảm 265 biên chế so với 3.609 chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao năm 2015 (tương đương 7,3%; thấp hơn 96 biên chế so với chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao năm 2018); năm 2019 giảm 309 biên chế (tương đương 8,6%); năm 2020 giảm 355 biên chế (tương đương 9,8%) và đến năm 2021 giảm 410 biên chế (tương đương 11,4%), tức là còn 3.199 biên chế công chức. Bên cạnh đó, căn cứ thẩm định của Bộ Nội vụ, để đạt mục tiêu giảm ít nhất 10% so với biên chế HĐND tỉnh phê duyệt thì biên chế viên chức của tỉnh trong giai đoạn 2018 - 2021 phải giảm ít nhất 2.623 người, tức là đến năm 2021 giảm còn 30.545 người so với biên chế viên chức HĐND tỉnh tỉnh phê duyệt năm 2017 là 33.168 người (giảm ít nhất 656 người/năm).

Căn cứ vào biên chế, số người tinh giản được thẩm định tại Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ xây dựng dự thảo “Đề án tinh giản biên chế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2021” và lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh sắp tới.

Dự thảo đề án có hẳn một kế hoạch đề ra các nhóm giải pháp về biên chế; nhóm giải pháp về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đối với các phòng chuyên môn, tổ chức hành chính (sẽ giảm 17 đầu mối) và đối với các đơn vị sự nghiệp công lập.

“Theo dự thảo đề án, trường hợp phải thành lập tổ chức mới hoặc giao nhiệm vụ mới thì các đơn vị, địa phương tự cân đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế được giao. Các đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế công chức, viên chức được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp; không tăng biên chế và có lộ trình giảm dần biên chế viên chức đã giao đối với các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên. Trong trường hợp cần thiết có thể tuyển dụng một số công chức, viên chức mới theo yêu cầu công việc nhưng không quá 50% số biên chế đã tinh giản, giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định. Dự thảo đề án cũng đề ra việc tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, đào tạo lại hoặc tinh giản để biên chế thuộc nhóm vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65% tổng số người làm việc trong cơ quan, đơn vị” - ông Lại thông tin về nhóm giải pháp của dự thảo đề án.

Tính toán, bổ sung hàng năm

Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý mới đây, các đại biểu nhìn nhận, với việc xây dựng dự thảo đề án đã thể hiện quyết tâm rất cao của UBND tỉnh trong thực hiện Nghị quyết số 39 và các Nghị quyết Trung ương số 18 và 19 (khóa XII) về tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy trên địa bàn.

Về cơ bản, đề án đã nói rõ được thực trạng biên chế, tổ chức bộ máy, kết quả tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; kế hoạch tinh giản biên chế của cả giai đoạn 2018 - 2021 và của từng năm.

Tuy nhiên, bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh bày tỏ băn khoăn khi cho rằng, từ năm 2013 HĐND tỉnh giao chỉ tiêu tổng biên chế công chức của tỉnh là 3.568 người, chỉ tiêu Bộ Nội vụ giao năm 2015 là 3.609 người nhưng đến bây giờ tỉnh mới có 2.945 biên chế. Như vậy, so với nghị quyết HĐND tỉnh giao còn 623 biên chế chưa tuyển; ngay cả so với số biên chế Bộ Nội vụ giao năm 2018 thì Quảng Nam vẫn còn 495 biên chế chưa tuyển.

Do đó, theo bà Nguyệt, trong dự thảo đề án, Sở Nội vụ cần làm rõ thêm việc tinh giản theo Nghị quyết 39 và các Nghị quyết Trung ương số 18, 19 đã đảm bảo chưa; quá trình sắp xếp đã đảm bảo đúng với chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả công việc của các cơ quan ban ngành chưa.

“Nếu dự thảo đề án được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới, hằng năm UBND tỉnh cần tiếp tục rà soát, tiến hành sắp xếp tinh gọn biên chế đúng theo tinh thần Nghị quyết 39 và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đảm bảo tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đúng chuyên môn, vị trí việc làm” - bà Nguyệt nói.

Lý giải về số biên chế thực hiện còn thấp so với được giao, ông Lưu Tấn Lại cho biết, để thực hiện thẩm định đề án vị trí việc làm, giảm biên chế theo chủ trương của trung ương, những năm gần đây Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh dừng tuyển dụng đối với công chức và viên chức sự nghiệp, chỉ tuyển dụng đối với ngành giáo dục và y tế.

“Khi HĐND tỉnh có nghị quyết thông qua việc giảm biên chế theo số lượng phù hợp cho các cơ quan, đơn vị giao năm 2018 và những năm tiếp theo thì tỉnh mới thi tuyển biên chế công chức, viên chức. Theo lộ trình từng năm sẽ có tính toán trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan hành chính, sắp xếp kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trong vấn đề xã hội hóa, tự chủ, quyền tự chủ các đơn vị sự nghiệp và một số nội dung có liên quan theo Kế hoạch 276 của UBND tỉnh. Từ đó, sẽ tính toán, điều chỉnh con số tinh giản biên chế cho phù hợp, đảm bảo giảm 10% theo chủ trương chung” - ông Lại cho biết.

HÀN GIANG

.
.
.
.
.