Báo cáo trả lời ý kiến cử tri cần ngắn gọn, đúng trọng tâm

;
Thứ Sáu, 14/09/2018, 08:04 [GMT+7]

(QNO) - Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua công tác tiếp nhận, tham mưu và tổng hợp trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri Quảng Nam được các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến, kiến nghị chậm được giải quyết; nội dung tham mưu trả lời còn mang tính chung chung, chưa cụ thể, chưa trả lời đúng trọng tâm nội dung phản ánh, kiến nghị; công tác kiểm tra, rà soát về tiến độ thực hiện giải quyết ý kiến cử tri còn hạn chế, các ngành, địa phương chưa thật sự chủ động triển khai thực hiện và báo cáo sau mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND tỉnh...

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ các báo cáo và văn bản của UBND tỉnh về giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh để kiểm tra, rà soát và báo cáo UBND tỉnh về tiến độ, kết quả giải quyết, trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trong thời gian qua.

Công văn của Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, nội dung báo cáo cần ngắn gọn, đúng trọng tâm, trách nhiệm của đơn vị, địa phương tham mưu; đồng thời báo cáo rõ về kết quả, tiến độ, thời gian giải quyết đối với từng nội dung cụ thể và gửi về UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 15.10.2018.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.