Tinh gọn bộ máy, giảm biên chế

;
Thứ Sáu, 14/09/2018, 14:33 [GMT+7]

Huyện Thăng Bình đang nỗ lực rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18 của Trung ương.

Hội Làm vườn huyện Thăng Bình sẽ được sáp nhập trong thời gian đến. Ảnh: VIỆT QUANG
Hội Làm vườn huyện Thăng Bình sẽ được sáp nhập trong thời gian đến. Ảnh: VIỆT QUANG

UBND huyện Thăng Bình đã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan hành chính thuộc huyện, chờ UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Ông Hồng Quốc Cường - Chủ tịch UBND huyện cho biết, về tinh giản biên chế, đã thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh và Trung ương giải quyết cho nghỉ hưu trước tuổi 214 trường hợp. Trong đó, có 6 công chức cấp huyện đạt tỷ lệ 5,26% (6/114), 2 viên chức sự nghiệp khác, đạt tỷ lệ 3,389% (2/59), 6 công chức cấp xã, đạt tỷ lệ 1,29% (6/465) và 200 viên chức sự nghiệp giáo dục - đào tạo đạt tỷ lệ 8,51% (200/2349). Đối với các tổ chức hội, hiện trên địa bàn có 13 tổ chức hội, trong đó, 11 hội có tính đặc thù và 2 hội không đặc thù (Hội Làm vườn và Hội Cựu giáo chức). Phòng Nội vụ huyện Thăng Bình đã tham mưu UBND huyện sáp nhập một số hội có chức năng thuộc chuyên môn của Nhà nước về cho các phòng, ban quản lý là Hội Làm vườn, Hội Người cao tuổi. Đối với các hội đặc thù có tôn chỉ, lĩnh vực và phạm vi hoạt động tương đồng thì sẽ sáp nhập lại để giảm đầu mối theo kế hoạch và tiêu chí cụ thể.

Ông Dương Ngọc Lân - Trưởng phòng Nội vụ huyện Thăng Bình cho biết, việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, qua rà soát đối chiếu tiêu chuẩn loại xã theo quy định, huyện Thăng Bình có 5 xã và thị trấn chưa đạt 50% tiêu chí diện tích tự nhiên, trong đó có thị trấn Hà Lam. Về dân số, có 10 xã dưới 8.000 dân nhưng các xã này đều có hơn 50% dân số so với quy định (hơn 4.000 dân/xã). Theo ý kiến của Sở Nội vụ, bước đầu sắp xếp lại các xã có 2 tiêu chí, diện tích và dân số dưới 50% cần thực hiện ngay nên các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tạm thời chưa sáp nhập chờ chỉ đạo cấp trên.

Đối với việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố, đối chiếu theo Thông tư số 09 của Bộ Nội vụ - quy mô dân số thôn ở khu vực miền Trung phải có 400 hộ dân trở lên và tổ dân phố có 500 hộ dân trở lên để triển khai thực hiện. Theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, trước mắt sắp xếp các thôn, tổ dân phố dưới 50% số hộ. Qua rà soát 132 thôn, tổ dân phố trên địa bàn, Thăng Bình có 10 thôn và 1 tổ dân phố có dưới 50% số hộ thuộc 8 xã và thị trấn phải thực hiện việc sáp nhập. “Trên cơ sở này, huyện đề nghị các địa phương xây dựng đề án sáp nhập các thôn, tổ dân phố có vị trí liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt, thuận tiện cho sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân. Công tác này sẽ được thực hiện trong quý IV.2018” - ông Dương Ngọc Lân nói.

VIỆT QUANG


 

.
.
.
.
.