HĐND thực hiện giám sát chuyên đề: Thể hiện vai trò cơ quan dân cử

;
Thứ Năm, 11/10/2018, 10:05 [GMT+7]

Thời gian qua, việc thực hiện giám sát chuyên đề đối với những vấn đề nổi cộm được HĐND cấp huyện, tỉnh chú trọng. Công tác này mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương, đồng thời khẳng định vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh tổ chức hoàn thành 11 đợt giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực.  Ảnh: N.Đ
Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh tổ chức hoàn thành 11 đợt giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực. Ảnh: N.Đ

Giám sát vấn đề bức xúc

Bà Đặng Thị Phú Hoa - Phó Chủ tịch HĐND TP.Tam Kỳ cho biết, hơn 2 năm qua, HĐND thành phố đã tổ chức 20 cuộc giám sát chuyên đề theo quy định. Mỗi cuộc giám sát đều xuất phát từ những kiến nghị bức xúc của cử tri, vấn đề tồn tại kéo dài nhiều năm chậm giải quyết và liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích chính đáng của đông đảo cử tri.  Hiệu quả mang lại là nhiều tồn tại, bức xúc mà cử tri phản ánh đã được chỉ rõ, tập trung xử lý như: giải quyết dứt điểm tồn tại trong bồi thường giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, khu dân cư cầu Kỳ Phú 1 và 2, khu dân cư Tây An Hà - Quảng Phú... Đồng thời UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện kết luận giám sát của HĐND có nhiều chuyển biến, nhờ đó công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng các dự án, công tác trật tự đô thị đi vào nền nếp hơn. “Việc tiến hành giám sát được chuẩn bị chu đáo, đề cương giám sát, khảo sát được xây dựng chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan chịu sự giám sát chuẩn bị báo cáo đầy đủ nội dung, yêu cầu giám sát. Quá trình thực hiện có sự phối hợp tích cực của các cơ quan liên quan, địa phương; nhờ vậy, chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát được nâng lên. Đặc biệt, các kiến nghị sau giám sát được thể hiện chi tiết nhằm giúp cơ quan có thẩm quyền chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế. Nếu sau một thời gian mà các đối tượng giám sát chưa khắc phục, Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND tiến hành hậu giám sát, hoặc yêu cầu giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND” - bà Hoa khẳng định.

Đối với huyện Nam Trà My, ngoài việc phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh trong việc tổ chức giám sát chuyên đề trên các lĩnh vực liên quan đến địa phương, Thường trực HĐND huyện còn chú trọng phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong việc thực hiện chức năng giám sát, giám sát chuyên đề đối với các vấn đề thực tiễn bức xúc trên địa bàn. Phó Chủ tịch HĐND huyện Nam Trà My - Nguyễn Đình An nói, nhờ có sự phối hợp tốt giữa các bên nên chương trình giám sát không bị chồng chéo, được thực hiện đúng kế hoạch, chất lượng nâng lên. Những kiến nghị sau giám sát được UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện, kịp thời khắc phục những sai sót. Đây cũng là cơ sở để các Ban HĐND huyện nêu ý kiến phản biện trong các báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp HĐND huyện.

Tăng cường lòng tin

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND cấp huyện đã tổ chức khá nhiều cuộc giám sát chuyên đề (huyện nhiều nhất 34 cuộc, huyện ít nhất 8 cuộc), với nhiều nội dung phong phú, nổi cộm trong quá trình thực hiện quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng trên địa bàn và đạt được kết quả tích cực. Cũng qua hoạt động giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND cấp huyện, hay có sự phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, đã đánh giá cụ thể tính hiệu quả của cơ chế, chính sách được ban hành; đồng thời ghi nhận những vướng mắc, bất cập từ thực tiễn để kịp thời có đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế cho phù hợp. Như tại huyện Nam Trà My, sau khi tổ chức giám sát chuyên đề về “Bảo tồn phát triển cây dược liệu”, Thường trực HĐND huyện đã đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 202/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về cơ chế khuyến khích bảo tồn và phát triển một số cây dược liệu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chất lượng nguồn giống. Hay từ kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND huyện Đông Giang, UBND huyện đã chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát việc thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo; tham gia nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội miền núi, giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025...

Từ kết quả thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề thời gian qua, ông Nguyễn Tri Ấn - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 5 cho rằng, dù đến nay vẫn còn nhiều kiến nghị của tổ sau khi giám sát chưa được giải quyết triệt để, hoặc do nguồn lực còn hạn chế nên chưa thể giải quyết hết các vấn đề cử tri phản ánh..., nhưng nhìn chung công tác quản lý nhà nước của cơ quan chức năng đã có chuyển biến, chặt chẽ hơn. Người dân cũng yên tâm hơn khi tiếng nói của mình đã được lắng nghe, chuyển đến nơi có trách nhiệm, đang được các cấp ngành tập trung giải quyết.

Ở cấp tỉnh, sau khi nghị quyết về giám sát chuyên đề được ban hành, nhiều kiến nghị, đề xuất được UBND tỉnh tập trung giải quyết bằng việc trình HĐND tỉnh xem xét ban hành các cơ chế chính sách; hay điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cơ chế, giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực, cũng như chỉ đạo ngành chức năng tập trung giải quyết, khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng nhìn nhận, hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND và các cơ quan trực thuộc HĐND cấp huyện, cấp tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, khẳng định rõ nét vai trò, chức năng, quyền hạn của cơ quan dân cử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực thi pháp luật nghiêm minh, tăng cường lòng tin của nhân dân.

Chỉ ra các mặt còn hạn chế, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng cho rằng, cần tổ chức tốt hơn hoạt động này nhằm giúp cho người đại biểu đi sâu, hiểu rõ bản chất từng vấn đề bức xúc, nổi cộm, cử tri quan tâm. Từ đó có đề xuất, kiến nghị với cơ quan thẩm quyền tập trung giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

HÀN GIANG

.
.
.
.
.