Tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024: Đảm bảo dân chủ, tránh hình thức

;
Thứ Năm, 11/10/2018, 09:56 [GMT+7]

Sáng qua 10.10, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm giải đáp thắc mắc, khó khăn, trở ngại trong quá trình chuẩn bị, triển khai Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 (gọi tắt là đại hội Mặt trận). Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng phát biểu tại hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng phát biểu tại hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: VINH ANH

Nhiều vướng mắc

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Mặt trận, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận các cấp đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ, quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Dự kiến trong quý IV năm 2018, trên cả nước có khoảng 1.650 đơn vị Mặt trận cấp xã tiến hành đại hội. Số đơn vị cấp xã được chọn để tổ chức đại hội điểm là 753/11.162 đơn vị, trong đó 59 đơn vị đại hội điểm do cấp tỉnh chỉ đạo, 694 đơn vị do cấp huyện chỉ đạo. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng đề án nhân sự đảm bảo cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn theo tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và Thông tri 28 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời đáp ứng yêu cầu theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng cho biết, để chuẩn bị tổ chức đại hội Mặt trận các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBND tỉnh đã quyết định bố trí 6,1 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương trong tỉnh để tổ chức đại hội, với mức 25 triệu đồng/một đơn vị cấp xã. Ở cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện đã tham mưu cho cấp ủy ban hành chỉ thị về công tác tổ chức đại hội. Đặc biệt, một số địa phương đã chỉ đạo bố trí nhân sự chủ chốt của Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo yêu cầu 100% Ủy viên Thường vụ làm Chủ tịch Mặt trận cấp xã. Đến nay, có 20 đơn vị cấp xã trong tỉnh được chọn để tổ chức đại hội điểm trong quý IV năm 2018. Về nhân sự chủ chốt Mặt trận cấp huyện, dự kiến có 3 địa phương sẽ thí điểm mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận.

Trao đổi tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và nhiều địa phương trong cả nước đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, nhất là vấn đề nhân sự. Nhiều địa phương thắc mắc có nên tiếp tục giới thiệu các đồng chí Chủ tịch Mặt trận cấp huyện, cấp xã đủ tuổi tái cử (30 tháng trở lên), nhưng đến thời điểm Đại hội Đảng (nhiệm kỳ 2020 - 2025) thì không đủ tuổi tái cử tham gia ban chấp hành khóa mới. Hay như vấn đề đồng chí Chủ tịch Mặt trận là Ủy viên Ban Thường vụ cũng gặp vướng vì chưa đến kỳ Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ. Đặc biệt, các địa phương đều kiến nghị trung ương sớm ban hành văn bản quy định về tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng chức danh lãnh đạo (Quy định 282-QĐ/TW sửa đổi) để có cơ sở xây dựng đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện khóa mới.

Tránh hình thức, phô trương

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương cần quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn để tổ chức dứt điểm đại hội cấp xã vào cuối quý I năm 2019 và cấp huyện vào quý II năm 2019, để đến tháng 6 hoặc tháng 7 tập trung đại hội cấp tỉnh và cuối cùng là đại hội trung ương vào tháng 9.2019. Để tổ chức đại hội thành công, đảm bảo kế hoạch đề ra, công tác tuyên truyền cả trước, trong và sau đại hội cần đi trước một bước, làm sao để đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hệ thống chính trị nói chung và với MTTQ Việt Nam nói riêng. Qua đó tạo chuyển biến nhận thức trong cán bộ đảng viên và nhân dân, làm cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc có khí thế mới. “Đặc biệt việc tổ chức đại hội phải đảm bảo dân chủ, tránh hình thức phô trương, sáo rỗng khiến dư luận không đồng thuận” - ông Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn lưu ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chú ý xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo đánh giá đúng tình hình nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Văn kiện phải mới, rõ, dễ hiểu, dễ nhớ, tránh tình trạng sao chép nhiệm kỳ cũ, viết dài nhưng không trọng tâm trọng điểm. Trong đó cần chỉ rõ những nội dung, giải pháp, nhiệm vụ, cách làm mới để tính cho nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chương trình hành động phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy vai trò của các thành viên, tầng lớp nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí.

Liên quan đến công tác nhân sự Mặt trận nhiệm kỳ mới, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị phải căn cứ vào tiêu chuẩn cán bộ, thực tiễn công tác giai đoạn mới, cơ cấu thành phần phải đảm bảo thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cơ cấu tổ chức thành viên phải đảm bảo xây dựng Mặt trận là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện. Việc phân công bí thư, phó bí thư cấp ủy tham gia mặt trận phải đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư. Đối với kiến nghị sửa đổi Quy định 282 về tổ chức bộ máy, biên chế và số lượng chức danh lãnh đạo, ông Trần Thanh Mẫn cho biết khi trung ương chưa ban hành quy định sửa đổi thì các địa phương tiếp tục thực hiện như cũ. Với việc áp dụng mô hình Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận, trước mắt chỉ triển khai ở nơi có đủ điều kiện và cần thí điểm rồi mới nhân rộng.

VINH ANH

.
.
.
.
.