HĐND huyện Đại Lộc phối hợp giám sát nhiều chuyên đề

;
Thứ Ba, 06/11/2018, 16:44 [GMT+7]

(QNO) - Sáng 6.11, Thường trực HĐND huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với thường trực, các ban HĐND 18 xã/thị trấn trên địa bàn.

Thời gian qua, Thường trực HĐND huyện Đại Lộc và các ban HĐND các xã/thị trấn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và kế hoạch công tác đề ra. Việc chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND được thực hiện theo đúng quy định; hoạt động giám sát đã thực hiện theo hướng giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các chuyên đề và bám sát chương trình giám sát của HĐND huyện đề ra.

Theo đó, năm 2018 HĐND huyện đã tổ chức giám sát 2 chuyên đề về công tác giảm nghèo và điều tra rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện từ năm 2016 - 2017; việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu còn tồn đọng. Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát 2 chuyên đề về thực hiện đề án xây dựng cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu trường chuẩn sau 5 năm và xây dựng nông thôn mới tại huyện giai đoạn 2016 - 2020; việc tuyển chọn công nhân nhập ngũ.

Ngoài ra, công tác theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; chủ động điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các ban của HĐND huyện...

BÍCH LIỄU

.
.
.
.
.