Rà soát hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng

;
Thứ Năm, 08/11/2018, 09:14 [GMT+7]

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị nêu rõ, thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hội Công chứng viên tỉnh và các tổ chức hành nghề công chứng ở Quảng Nam tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn xã hội để công chứng trở thành nhu cầu tự nguyện của nhân dân.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp rà soát lại tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh ưu tiên cho phép thành lập các văn phòng công chứng ở những địa bàn miền núi, chưa có tổ chức hành nghề công chứng. Đồng thời phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai các văn bản pháp luật có liên quan đến hành nghề công chứng. Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của cá nhân, tổ chức trong hoạt động công chứng. Sở Tài nguyên và môi trường phối hợp với Sở Tư pháp tích hợp cơ sở dữ liệu về đất đai trên địa bàn tỉnh với phần mềm quản lý hồ sơ công chứng nhằm cung cấp dữ liệu đất đai theo yêu cầu của tổ chức hành nghề công chứng, cá nhân theo đúng quy định pháp luật, phục vụ cho việc công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản...

TÙNG CHI

.
.
.
.
.