Tây Giang tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

;
Thứ Ba, 06/11/2018, 09:40 [GMT+7]

Sáng 5.11, UBND huyện Tây Giang tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9.11). Gần 100 cán bộ công nhân viên chức, các lực lượng vũ trang huyện nhà tham dự.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Bhling Mia kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, đảng viên toàn huyện phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, chủ động tìm hiểu, học tập, nâng cao nhận thức, hiểu biết về Hiến pháp và pháp luật gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mình. Mỗi người dân Tây Giang cần tích cực, chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật để thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức và lối sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. Để Ngày pháp luật Việt Nam thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị pháp lý sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể huyện Tây Giang sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, chú trọng tuyên truyền các văn bản Luật Hôn nhân gia đình, phòng chống nạn tảo hôn, Luật Giao thông đường bộ, Luật Biên giới quốc gia...

ĐÌNH HIỆP

.
.
.
.
.