KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH:

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh (clip)

;
Thứ Tư, 05/12/2018, 13:31 [GMT+7]

(QNO) - Sáng nay 5.12, sau khi tiến hành thảo luận ở các tổ về danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm, chủ tọa kỳ họp đã có báo cáo tiếp thu, giải trình về các nội dung được đại biểu HĐND tỉnh nêu ra.

Sáng 5.12, đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: N.Đ
Sáng 5.12, đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Ảnh: N.Đ

Thực hiện theo quy trình, có 53/58 đại biểu HĐND tỉnh có mặt tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 27/35 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được thể hiện cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Quang - Chủ tịch HĐND tỉnh:

Số phiếu hợp lệ: 53/53.

Số phiếu tín nhiệm cao: 49 phiếu (chiếm 84,48% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 6,9% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

2. Ông Võ Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:

Số phiếu hợp lệ: 53/53.

Số phiếu tín nhiệm cao: 51 phiếu (chiếm 87,93% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 3,45% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Clip lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. (Thực hiện: ĐOÀN ĐẠO)

3. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh:

Số phiếu hợp lệ: 53/53.

Số phiếu tín nhiệm cao: 44 phiếu (chiếm tỷ lệ 75,86% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm tỷ lệ 15,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm tỷ lệ 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

4. Ông Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh:

Số phiếu hợp lệ: 53/53.

Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 82,76% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm tỷ lệ 8,62% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

5. Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh:

Số phiếu hợp lệ: 53/53.

Số phiếu tín nhiệm cao: 45 phiếu (chiếm 77,59% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 8 phiếu (chiếm 13,79% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

6. Ông Lê Trí Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Số phiếu hợp lệ: 53/53.

Số phiếu tín nhiệm cao: 48 phiếu (chiếm 82,76% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm tỷ lệ 8,62% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

7. Ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Số phiếu hợp lệ: 53/53.

Số phiếu tín nhiệm cao: 41 phiếu (chiếm 70,69% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 11 phiếu (chiếm 18,97% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,72% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

8. Ông Trần Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Số phiếu hợp lệ: 52/53.

Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu.

Số phiếu tín nhiệm cao: 42 phiếu (chiếm 72,41% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 15,52% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 1,72% tổng số đại biểu HĐND tỉnh).

 NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.