Toàn tỉnh có 400 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

;
Thứ Ba, 29/01/2019, 15:00 [GMT+7]

(QNO) - Giai đoạn 2019 - 2022, Quảng Nam có 400 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Nam vừa được UBND tỉnh phê duyệt, giai đoạn 2019 - 2022, toàn tỉnh có 400 người có uy tín (trong đó có 17 nữ), cư trú tại 13 huyện, thành phố (trừ Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Nông Sơn). Trong đó, Đông Giang là địa phương có nhiều nhất với 79 người, Tây Giang: 70 người, Nam Giang: 60 người, Phước Sơn: 59 người.

Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng các chế độ, chính sách như được cung cấp thông tin, được hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần.

Tiêu chí lựa chọn người có uy tín: là công dân Việt Nam, không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam; bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; là người tiêu biểu, có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.