Toàn tỉnh có 232/244 xã hoàn thành đại hội Mặt trận

;
Thứ Năm, 14/03/2019, 13:29 [GMT+7]

Sáng 13.3, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2019. Tại điểm cầu Quảng Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Mặt trận các cấp cần quyết liệt, sáng tạo hơn trong triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2019; nâng cao hiệu quả tuyên tuyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Đặc biệt, tập trung tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng; trong đó đại hội Mặt trận cấp xã phải hoàn thành xong trong quý I-2019, cấp huyện trong tháng 5.2019, cấp tỉnh trong tháng 7.2019…

Đến nay Quảng Nam có 232/244 xã, phường, thị trấn và một đơn vị cấp huyện hoàn thành đại hội Mặt trận.

VINH ANH

.
.
.
.
.