Hoàn thành duyệt nội dung Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện

;
Thứ Năm, 11/04/2019, 11:15 [GMT+7]

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa hoàn thành việc phê duyệt nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Theo đó, thời gian tổ chức đại hội đối với cụm 9 huyện miền núi là 1 ngày, cụm các huyện đồng bằng 1,5 ngày. Với chủ đề trọng tâm “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, các địa phương sẽ lựa chọn nội dung triển khai phù hợp với mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện hướng đến, trọng tâm là đổi mới hoạt động Mặt trận, đảm bảo thực chất, hiệu quả, đảm bảo tỷ lệ ủy viên Ủy ban là người ngoài Đảng đạt hơn 25%.

Đến nay, ở cấp xã, 244 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã hoàn thành đại hội Mặt trận đảm bảo các nội dung chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam.

NHƯ THỦY

.
.
.
.
.