Lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp Quốc hội

;
Thứ Sáu, 12/04/2019, 09:40 [GMT+7]

Để thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc (ĐBQH) Quảng Nam tổ chức tiếp xúc cử tri tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ ngày 22.4 đến ngày 3.5.

Lịch tiếp xúc cử tri cụ thể như sau:

- Thứ Hai ngày 22.4, các ĐBQH Phan Thái Bình, Nguyễn Quang Dũng tiếp xúc cử tri tại Điện Bàn (buổi sáng); tại Hội An (buổi chiều).

- Thứ Ba ngày 23.4, các ĐBQH Nguyễn Đức Hải, Phan Việt Cường, Lê Ngọc Hải tiếp xúc cử tri tại Tiên Phước (buổi sáng); tại Phú Ninh (buổi chiều).

- Thứ Tư ngày 24.4, các ĐBQH Nguyễn Đức Hải, Nguyễn Quang Dũng tiếp xúc cử tri tại Tây Giang (buổi sáng); tại Đông Giang (buổi chiều); ĐBQH Phan Việt Cường, Nguyễn Đình Tiến tiếp xúc cử tri tại Núi Thành (buổi sáng); tại Tam Kỳ (buổi chiều).

- Thứ Năm ngày 2.5, các ĐBQH Phan Việt Cường, Phan Thái Bình tiếp xúc cử tri tại Nông Sơn (buổi sáng); tại Quế Sơn (buổi chiều).

- Thứ Sáu ngày 3.5, các ĐBQH Phan Thái Bình, Nguyễn Đình Tiến tiếp xúc cử tri tại Phước Sơn (buổi sáng); tại Nam Giang (buổi chiều).

Thời gian làm việc: buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ; buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ.

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG NAM

.
.
.
.
.