Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

;
Thứ Ba, 09/04/2019, 10:26 [GMT+7]

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa có công văn yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, MTTQ và các đoàn thể Trung ương căn cứ tình hình cụ thể, chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - đường Trường Sơn, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 - 19.5.2019); trong đó thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ vị trí, vai trò, ý nghĩa của đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ; khẳng định quyết định mở đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội Việt Nam. Tuyên truyền nghệ thuật tổ chức, xây dựng và chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến đường Hồ Chí Minh; nêu bật tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đồng thời tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến to lớn của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nhất là của bộ đội Trường Sơn. Tuyên truyền, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn và những bài học kinh nghiệm xây dựng tuyến vận tải chiến lược đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh vào sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm...

T.S

.
.
.
.
.