Đề nghị ưu tiên bố trí vốn để chống sạt lở biển Cửa Đại

;
Thứ Năm, 30/05/2019, 10:07 [GMT+7]

Sáng 29.5, Quốc hội thảo luận tại tổ về phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020; bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Tham gia thảo luận về nội dung này, đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc Chính phủ đề nghị sử dụng hơn 51% vốn trong tổng số 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn dự kiến bố trí các dự án quan trọng quốc gia để thanh toán nợ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng chưa phù hợp, chưa thể hiện đúng thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định tại Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12.11.2018 của Quốc hội về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Đại biểu Phan Thái Bình phân tích, theo Nghị quyết 71, thứ tự ưu tiên bố trí vốn là các dự án gia cố hệ thống đê xung yếu, xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển, phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, di dời dân cư khẩn cấp ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; số còn lại sử dụng để thanh toán nợ giải phóng mặt bằng một số dự án thuộc nghĩa vụ của ngân sách trung ương và hỗ trợ giải phóng mặt bằng một số dự án cấp bách cần triển khai ngay. Trong khi đó, theo đề nghị của Chính phủ, dự kiến bố trí 4.069 tỷ đồng (chiếm hơn 40% trong tổng số 10.000 tỷ đồng) để thanh toán 100% nợ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng; ngược lại, các dự án chống sạt lở bờ sông, bờ biển thuộc diện ưu tiên trước thì bố trí vốn đạt tỷ lệ rất thấp, như: dự án kè chống sạt lở bờ biển Cửa Đại (Hội An) ngân sách chỉ mới bố trí 300/2.100 tỷ đồng, mới đạt hơn 14%; dự án kè chống sạt lở tại xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành) ngân sách chỉ bố trí 40/150 tỷ đồng, chiếm hơn 26,6%.

Đại biểu Phan Thái Bình đề nghị, việc phân bổ vốn 10.000 tỷ đồng nêu trên phải theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Nghị quyết số 71. Theo đó, trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng của các bờ sông, bờ biển khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và khu vực miền Trung, đề nghị Quốc hội cần ưu tiên bố trí vốn cho các dự án này. Đối với dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đề nghị xem xét chỉ nên bố trí thanh toán khoảng 50% (tương ứng khoảng 2.000 tỷ đồng) nợ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng cho dự án này; phần còn lại để ưu tiên chuyển sang các dự án chống sạt lở bờ biển, bờ sông. Thông tin trước Quốc hội, đại biểu Phan Thái Bình cho biết, hiện nay khu vực bờ biển Cửa Đại đang sạt lở rất nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn của người dân và các khu du lịch tại đây. Do vậy, đề nghị Quốc hội cần ưu tiên bố trí tăng nguồn vốn để sớm triển khai dự án kè chống sạt lở biển Cửa Đại vì dự án này không thể chậm trễ hơn nữa.

NHO TUẤN

.
.
.
.
.