Bắc Trà My giải ngân gần 20 tỷ đồng sắp xếp dân cư

;
Chủ Nhật, 16/06/2019, 11:18 [GMT+7]

(QNO) - Đoàn công tác Ban Dân tộc tỉnh và các ban ngành liên quan vừa có cuộc làm việc với UBND huyện Bắc Trà My nhằm đánh giá, rà soát kết quả thực hiện các chương trình, chính sách liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Bắc Trà My, địa phương tập trung nguồn lực phát triển sản xuất gắn với đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững; tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số.

Đến cuối tháng 5.2019, huyện giải ngân gần 20 tỷ đồng thực hiện công tác ổn định, sắp xếp dân cư theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh. Đồng thời giải ngân 640 triệu đồng hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh về việc ổn định, sắp xếp dân cư tại các xã Trà Đốc, Trà Sơn.

THÁI BÌNH

.
.
.
.
.