Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV:

Đề nghị bổ sung nhiều nội dung trong Luật Cán bộ, công chức (clip)

;
Thứ Tư, 12/06/2019, 11:03 [GMT+7]

(QNO) - Chiều 10.6, Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Tham gia thảo luận, đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đề xuất bổ sung nhiều nội dung liên quan đến Luật Cán bộ, công chức như quy định về khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, công chức cấp xã; việc liên thông về công chức các cấp; quy định đối với “người có tài năng”.

đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam
Đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam thảo luận Luật Cán bộ, công chức. Ảnh: quochoi.vn

Về khái niệm công chức, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung lần này vẫn tiếp tục quy định theo hướng phân ra làm 2 loại: công chức (từ cấp huyện trở lên) và công chức cấp xã. Đại biểu Phan Thái Bình cho rằng việc phân 2 loại như dự thảo chưa thể hiện hết tinh thần liên thông, nhất quán trong công tác cán bộ. Trong khi đó, theo tờ trình của Chính phủ, việc sửa đổi Điều 37 của Luật Cán bộ, công chức về phương thức tuyển dụng công chức để tạo sự liên thông trong công tác cán bộ, đó là bổ sung hình thức “tiếp nhận” vào làm công chức đối với một số trường hợp, trong đó có cán bộ, công chức cấp xã. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng, thống nhất, đại biểu Phan Thái Bình đề nghị bổ sung quy định về điều kiện, tiêu chuẩn để được “tiếp nhận” vào công chức, tránh việc tuyển dụng tùy tiện, thiếu thống nhất.

Theo đại biểu Phan Thái Bình, Luật Cán bộ, công chức hiện hành và dự thảo luật sửa đổi, bổ sung lần này chưa có quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo cần rà soát bổ sung nội dung này để đảm bảo tính bao quát của luật. Liên quan đến kỷ luật công chức, luật chỉ quy định cán bộ, công chức có 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn có xảy ra tình trạng công chức nhiều năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng ngắt quãng, không phải 2 năm liên tục (ví dụ trong vòng 5 năm, có 3 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không liên tục). Do vậy, luật cần rà soát bổ sung quy định xử lý đối với các trường hợp này, có thể cho miễn nhiệm hoặc thôi làm nhiệm vụ để đảm bảo tính công bằng. Đối với trường hợp công chức bị tòa án kết án nhưng sau đó có bản án xác định công chức bị oan sai, trường hợp này không nhiều nhưng để đảm bảo chặt chẽ, luật cũng cần dự lường tình huống này và quy định phải khôi phục lại quyền lợi của công chức.

Mời bạn đọc xem phát biểu của đại biểu Phan Thái Bình - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam:

Về chính sách đối với “người có tài năng” quy định tại Điều 6, theo đại biểu Phan Thái Bình, tài năng không hẳn là những người có học hàm, học vị cao bởi tài năng nước ta có nhiều lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, văn hóa, TD-TT nên cần khung quy định chặt chẽ khi áp dụng được thống nhất. Tại Khoản 3, Điều 6 quy định căn cứ quy định của Chính phủ, người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức quy định chế độ sử dụng, đãi ngộ người có tài năng áp dụng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp mình quản lý. Trong khi đó Điểm 5 Khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định HĐND cấp tỉnh có quyền quyết định chính sách thu hút, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức. Do vậy, đề nghị rà soát, xem xét lại điều này để thống nhất giữa 2 luật.

Theo kế hoạch, sau khi lấy ý kiến góp ý tại kỳ họp lần này, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sẽ được tiếp tục được hoàn chỉnh và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (tháng 10.2019).

NHO TUẤN

.
.
.
.
.