HĐND huyện Tây Giang tổ chức Kỳ họp thứ 10

;
Thứ Tư, 10/07/2019, 09:38 [GMT+7]

Trong 2 ngày 8 & 9.7, HĐND huyện Tây Giang (khóa XI) tổ chức Kỳ họp thứ 10 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019.

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Tây Giang đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn. Cụ thể: Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp - thủy sản ước gần 78 tỷ đồng, tăng 7,49%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước gần 93 tỷ đồng, tăng 14,86%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước hơn 93 tỷ đồng, tăng 12,12%; tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 433 tỷ đồng, đạt 109% dự toán đầu năm. Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay số tiêu chí bình quân chung đạt 9,1 tiêu chí/xã; lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện luôn được đảm bảo và quan tâm thường xuyên…

Kỳ họp đã  thống nhất và thông qua nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; thông qua danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; thông qua đề án công nhận xã A Tiêng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V; chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm của HĐND huyện; chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020.

HIỀN THÚY - ĐÌNH HIỆP
 

.
.
.
.
.