HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

;
Thứ Tư, 10/07/2019, 10:38 [GMT+7]

Tại kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND tỉnh (khóa IX) khai mạc hôm nay 10.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ thông báo về kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung quan trọng đối với HĐND và UBND tỉnh.

Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 được Mặt trận các địa phương chủ trì tổ chức chu đáo, nghiêm túc. Ảnh: V.ANH
Hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 được Mặt trận các địa phương chủ trì tổ chức chu đáo, nghiêm túc. Ảnh: V.ANH

Tăng cường vai trò giám sát

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trực tiếp tham gia góp ý và tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với 285 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của trung ương và các dự thảo đề án, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Thời gian qua, thông qua nhiều hình thức, Mặt trận các cấp tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018; Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018; các quyết định, quy định của Đảng về giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, nhất là quy định về giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của HĐND và quyết định của UBND về sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn của tỉnh.

Thực hiện quy định về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, đầu năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nội dung giám sát để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Kế hoạch số 190-KH/TU ngày 6.12.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời hướng dẫn Mặt trận các cấp lựa chọn hình thức giám sát phù hợp; chọn những nội dung giám sát cụ thể liên quan đến tinh thần trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức để triển khai thực hiện.

Tại các địa phương, Mặt trận cấp huyện chủ trì tổ chức giám sát 13 cuộc tại 20 cơ quan, đơn vị; cấp xã chủ trì tổ chức 101 cuộc tại 130 đơn vị, và đã phát hiện 138 vấn đề hạn chế, vướng mắc, kịp thời kiến nghị với HĐND, UBND các cấp và các cơ quan liên quan kiểm tra xử lý. Hoạt động giám sát ở cơ sở thông qua Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục phát huy hiệu quả, với 42 vụ việc và 55 công trình, dự án vi phạm được phát hiện và kiến nghị xử lý.

Ngoài ra, Mặt trận còn tham gia các đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tổ chức nhiều hội nghị phản biện và góp ý đối với dự thảo văn bản của cấp ủy, chính quyền các địa phương; duy trì mô hình “diễn đàn nhân dân” góp ý các ngành, đơn vị và hội nghị “đối thoại trực tiếp” giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Kiến nghị nhiều nội dung

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hiện nay tại một số địa phương có địa bàn rộng như Đại Lộc, Núi Thành, Thăng Bình, Điện Bàn... việc sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 43/2018/NQ-HĐND ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh đang gây nhiều khó khăn trong việc tập hợp, tổ chức sinh hoạt đoàn viên, hội viên và nhân dân ở khu dân cư. Hơn nữa, việc chấm dứt chế độ phụ cấp hàng tháng đối với các chức danh chi hội trưởng các chi hội đoàn thể ở thôn, tổ dân phố đang làm giảm sút tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của đội ngũ người không chuyên trách ở cơ sở đối với công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Để tiếp tục động viên tinh thần trách nhiệm, tình cảm và tâm huyết của đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách ở khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị HĐND tỉnh nghiên cứu ban hành cơ chế hỗ trợ hợp lý để tiếp tục tạo điều kiện duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận ở cơ sở. Ngoài ra, để bảo đảm hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp xã và các chi hội ở khu dân cư, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị UBND tỉnh khảo sát thực tế, xây dựng đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định những nội dung về: chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, để việc lấy ý kiến người dân đối với kết quả xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đảm bảo quy trình và thực chất theo Hướng dẫn 122/HD-MTTW-BTT ngày 16.1.2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị UBND tỉnh bổ sung nội dung lấy ý kiến nhân dân vào trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 22.8.2017 của UBND tỉnh quy định về đánh giá, xét công nhận thôn đạt chuẩn “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017 - 2020.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh tăng cường công tác chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên kiểm tra việc thống kê các cơ sở sản xuất rượu thủ công; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc cam kết an toàn thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời kiên quyết xử lý những cơ sở không đảm bảo điều kiện về sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn.

VINH ANH

.
.
.
.
.