HƯỚNG ĐẾN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ VIỆT NAM TỈNH LẦN THỨ X, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Phát huy vai trò hội đồng tư vấn

;
Thứ Năm, 11/07/2019, 10:50 [GMT+7]

Những chuyển biến và kết quả tích cực trong hoạt động của các Hội đồng tư vấn (HĐTV) thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã góp phần nâng hiệu quả công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Ông Nguyễn Anh Cả - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Chủ nhiệm HĐTV Kinh tế - xã hội phát biểu khi tham gia đoàn giám sát của Mặt trận tỉnh về vấn đề huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VINH ANH
Ông Nguyễn Anh Cả - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Chủ nhiệm HĐTV Kinh tế - xã hội phát biểu khi tham gia đoàn giám sát của Mặt trận tỉnh về vấn đề huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: VINH ANH

“Cánh tay” đắc lực

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập 4 HĐTV của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (gồm: Kinh tế - xã hội, Đối ngoại nhân dân, Dân tộc - tôn giáo, Dân chủ - pháp luật) với tổng số 30 thành viên. Hoạt động của các HĐTV luôn bám sát chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Trên cơ sở chương trình công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra hàng năm, HĐTV phối hợp chặt chẽ với các ban chuyên môn của Mặt trận tỉnh xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể để thực hiện công tác tư vấn. Những năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thường xuyên “đặt hàng” HĐTV các nội dung liên quan đến hoạt động của Mặt trận tỉnh, trong đó tập trung vào nội dung giám sát, phản biện xã hội. Nhờ đó, hoạt động của HĐTV thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong nhiệm 2014 - 2019, thành viên HĐTV về Kinh tế - xã hội của Mặt trận tỉnh đã tích cực tham gia góp ý vào 45 dự thảo văn bản của HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan liên quan. Đồng thời tham gia 5 đoàn giám sát do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Tại các cuộc giám sát thực hiện chính sách đối với người có công, an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, xây dựng nông thôn mới,… thành viên HĐTV Kinh tế - xã hội đóng góp nhiều ý kiến quan trọng giúp Mặt trận thực hiện có hiệu quả nội dung cần giám sát. Trong khi đó, HĐTV về Dân tộc - tôn giáo tham mưu những nội dung liên quan giúp Mặt trận tỉnh nắm được tình hình tôn giáo, dân tộc, qua đó đề ra các chương trình hoạt động sát với tình hình thực tế, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, tâm tư của chức sắc, tín đồ các tôn giáo và đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. HĐTV Đối ngoại nhân dân giúp Mặt trận trong xây dựng kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

Đặc biệt, bên cạnh tham gia góp ý 49 dự thảo văn bản của trung ương, tỉnh, HĐTV Dân chủ - pháp luật cũng là “cánh tay” đắc lực của Mặt trận tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ giám sát, khảo sát và phản biện xã hội. HĐTV Dân chủ - pháp luật đã trực tiếp giám sát nhiều đơn thư khiếu nại liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng của công dân; phản biện các dự thảo đề án, nghị quyết do HĐND, UBND tỉnh soạn thảo như: dự thảo sửa đổi bổ sung Nghị quyết 125 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư chợ, siêu thị và trung tâm thương mại; dự thảo đề án “Hỗ trợ bảo tồn, phát huy văn hóa đặc trưng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2025”…

Cần người có tâm và có tầm

Việc củng cố, thành lập các HĐTV thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa mới tiến hành thực hiện sau Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X. Theo đó, việc thành lập các HĐTV phải đảm bảo số lượng, chất lượng theo hướng thiết thực, hiệu quả. Mặt trận tỉnh sẽ đảm bảo kinh phí và các điều kiện để các HĐTV thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Nhìn nhận về kết quả hoạt động của HĐTV trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, ông Phan Khắc Chưởng - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Chủ nhiệm HĐTV Dân chủ - pháp luật thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, hoạt động của các HĐTV trong 5 năm qua đã có những bước tiến so với các nhiệm kỳ trước. Điều này bắt nguồn từ 3 yếu tố. Thứ nhất, sự chủ động của các HĐTV trong nắm bắt thông tin và kịp thời đề xuất với Mặt trận nội dung hoạt động. Thứ hai, HĐTV biết chọn vấn đề nổi cộm ở địa phương để khảo sát và đề nghị giám sát, kiểm tra. Thứ ba, các HĐTV được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tin tưởng, giao nhiệm vụ. Các HĐTV hoạt động hiệu quả đã giúp Mặt trận thực hiện tốt vai trò và xứng đáng là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Về hoạt động của các HĐTV trong 5 năm đến, ông Chưởng đề xuất, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần xây dựng, củng cố lại các HĐTV. Trước hết chú ý lựa chọn đội ngũ tham gia HĐTV có tâm huyết, nhiệt tình nhưng đồng thời phải có năng lực, trình độ chuyên sâu trên từng lĩnh vực. Kế đến, cần xây dựng cơ chế phối hợp giữa Mặt trận tỉnh với các HĐTV cấp tỉnh, cấp huyện và các Ban tư vấn của Mặt trận cấp xã nhằm tăng cường công tác nắm bắt thông tin để có sự phối hợp, tổ chức hoạt động tư vấn kịp thời, có hiệu quả. Ngoài ra, cần tăng cường các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ HĐTV”.

Ông Nguyễn Anh Cả - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh, Chủ nhiệm HĐTV Kinh tế - xã hội đề nghị Mặt trận tỉnh và các HĐTV cần có sự trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên, nhất là văn bản, tài liệu liên quan đến các vấn đề cần tư vấn, giám sát, phản biện, qua đó giúp các HĐTV hoạt động có hiệu quả, chất lượng hơn. Về phần mình, thành viên HĐTV phải tự tìm tòi, nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng trong hoạt động tư vấn; đặc biệt, cần mạnh dạn, không né tránh, nể nang trong giám sát, phản biện các vấn đề mà Mặt trận yêu cầu.

VINH ANH

.
.
.
.
.