Kịp thời chỉ đạo xử lý kết quả tự kiểm tra, rà soát về công tác cán bộ

;
Thứ Ba, 09/07/2019, 09:54 [GMT+7]

Chiều 8.7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến toàn tỉnh do Sở Nội vụ tổ chức nhằm đánh giá các mặt công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian còn lại của năm 2019.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn yêu cầu từ nay đến cuối năm, ngành nội vụ tỉnh cần tập trung tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện tốt việc thi tuyển công chức năm 2019; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019; xét tiếp nhận công chức không qua thi, xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức huyện trở lên (đợt 2.2019). Đồng thời tham mưu làm tốt công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị chu đáo về nhân sự đảm bảo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngoài ra, trong khi chờ hướng dẫn của Trung ương về các vấn đề liên quan, ngành nội vụ tiếp tục tham mưu tổ chức sắp xếp lại bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 809. Đặc biệt, không được sử dụng viên chức, hợp đồng lao động làm công việc của công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với đó, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời chỉ đạo xử lý kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Kết luận số 48 của Ban Bí thư tại Công văn số 2069 ngày 25.62019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung xử lý các trường hợp được quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu ứng cử… không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định đã được phát hiện theo đúng quan điểm, chủ trương, nguyên tắc xử lý đối với một số trường hợp cụ thể...

Theo Sở Nội vụ, trong 6 tháng đầu năm, ngành đã tham mưu UBND tỉnh quyết định điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử phụ trách, giao giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ 15 chức danh cán bộ lãnh đạo thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý. Toàn tỉnh tuyển dụng mới 122 viên chức ngành y tế, 27 công chức (xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện). Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 đối với 357 trường hợp; đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí nghỉ hưu trước tuổi cho 4 cán bộ cấp xã...

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.