Núi Thành đề nghị giao số lượng cán bộ - công chức cấp xã

;
Thứ Tư, 31/07/2019, 09:17 [GMT+7]

Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau vừa ký văn bản đề nghị UBND tỉnh và Sở Nội vụ giao số lượng cán bộ - công chức cho địa phương theo Nghị định số 34/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ - công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Huyện Núi Thành hiện có 17 xã, thị trấn, trong đó có 8 xã loại 1 (vùng đồng bằng, trung du), chỉ tiêu đề xuất cho mỗi xã là 23 cán bộ - công chức; 4 xã loại 2 (vùng đồng bằng, trung du), chỉ tiêu đề xuất: 21 cán bộ - công chức/xã (riêng thị trấn Núi Thành là 20 cán bộ - công chức); 5 xã loại 2 (miền núi, vùng cao), chỉ tiêu đề xuất 21 cán bộ - công chức/mỗi xã; 1 xã đảo (loại 1), chỉ tiêu đề xuất 23 cán bộ - công chức/xã. Như vậy, tổng số cán bộ - công chức cấp xã, thị trấn huyện Núi Thành theo Nghị định 34/2019 của Chính phủ là 372 người.

VĂN PHIN

.
.
.
.
.