Ra mắt tập sách "Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015"

;
Thứ Ba, 09/07/2019, 15:00 [GMT+7]

(QNO) - Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, sáng nay 9.7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chính thức ra tập sách "Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015". Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tập sách
Tập sách "Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015" hoàn thành đúng dịp Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Mặt trận tỉnh

Phát biểu tại buổi ra mắt tập sách, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cảm ơn các đồng chí nguyên là lãnh đạo MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ, các nhân chứng lịch sử, các nhà nghiên cứu trong và ngoài tỉnh đã tham gia góp nhiều ý kiến và cung cấp nhiều tư liệu quý, giúp Ban biên soạn hoàn thành tập sách đúng tiến độ và đạt yêu cầu về chất lượng.

Tập sách
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cảm ơn ThS. Phạm Văn Thắng (bên phải, Trường Đại học Quảng Nam) - người trực tiếp biên soạn tập sách. Ảnh: VINH ANH

Tập sách "Lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015" là công trình lịch sử có ý nghĩa quan trọng góp phần giáo dục truyền thống cách mạng; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ Việt Nam trong công tác vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam.

Tập sách
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chụp hình kỷ niệm với các cá nhân có đóng góp, tham gia thực hiện tập sách. Ảnh: VINH ANH

Bố cục tập sách ngoài lời nói đầu, kết luận, phụ lục, danh mục các tài liệu tham tham khảo chính thì được bố trí gồm 8 chương (kể cả chương mở đầu), với gần 600 trang sách. Tập sách về cơ bản đã ghi lại một cách trung thực, khách quan sự ra đời và hoạt động của các tổ chức Mặt trận trên địa bàn tỉnh qua các thời kỳ lịch sử; tôn vinh sự cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo…; rút ra những bài học kinh nghiệm quý về công tác tập hợp, vận động quần chúng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn 1930 - 2015 để tiếp tục kế thừa, phát huy trong các giai đoạn tiếp theo, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.

VINH ANH - ĐOÀN ĐẠO

.
.
.
.
.