Tập trung tham mưu cấp ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

;
Thứ Sáu, 05/07/2019, 09:40 [GMT+7]

Sáng 4.7, tại Phước Sơn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh chủ trì hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2019 khu vực cụm miền núi.

Theo thông tin tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, UBKT các cấp đã xem xét, xử lý kỷ luật theo thẩm quyền 43 đảng viên vi phạm (khiển trách 21, cảnh cáo 10, khai trừ 12; có 10 đảng viên là cấp ủy viên các cấp). Trong đó, UBKT Tỉnh ủy kỷ luật 2 đảng viên (1 khiển trách, 1 cảnh cáo). Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh yêu cầu UBKT các cấp tập trung tham mưu cấp ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 và thi hành Điều lệ Đảng theo Kế hoạch số 244 ngày 24.6.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Công văn số 2069 ngày 25.6.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo xử lý kết quả tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Kết luận số 48 ngày 26.4.2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát thường xuyên, nắm chắc tình hình ở cơ sở, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra những vấn đề bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm...

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.