Từ 10 - 12.7, HĐND tỉnh (khóa IX) tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm

;
Thứ Ba, 09/07/2019, 09:53 [GMT+7]

Ngày mai 10.7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh (khóa IX) khai mạc kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, xem xét các báo cáo thường kỳ giữa năm, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo luật định; tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.    

Theo đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh sẽ nghe UBND tỉnh báo cáo: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX, và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh. HĐND tỉnh cũng sẽ nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo: Kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh; kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 23.11.2018...

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ quyết định công tác nhân sự đối với chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; quyết định chủ trương đầu tư các nhóm B và nhóm C trọng điểm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019; Bổ sung danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 đối với các dự án theo quy trình, thủ tục Luật Đầu tư công; Phương án phân bổ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2018. Đồng thời bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 và quyết định, quy định một số nội dung liên quan đến chính sách.

B.T

.
.
.
.
.