Ưu tiên đầu tư phát triển miền núi

;
Thứ Năm, 11/07/2019, 15:20 [GMT+7]

(QNO) - Đó là kiến nghị của nhiều đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời tại phiên thảo luận tổ vào sáng nay 11.7, theo chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX.

Các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ vào sáng 11.7. Ảnh: N.Đ
Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận tại tổ vào sáng 11.7. Ảnh: N.Đ

Các ý kiến thảo luận của đại biểu đều thống nhất cao với báo cáo đánh giá của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng UBND tỉnh cần có sự đánh giá cụ thể, đầy đủ hơn về tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, bởi thời gian qua Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình, đề án thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa bàn này. Từ đó, tiếp tục có các giải pháp hiệu quả hơn để thúc đẩy kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững tại các địa phương miền núi.

Các báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại kỳ họp nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội khu vực miền núi phát triển chưa ổn định, thiếu tính bền vững. Thời gian qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất khu vực miền núi, tuy nhiên những tác động tích cực mang lại từ một số chính sách chưa cao, người dân chưa nhận thức đúng về quyền lợi, trách nhiệm trong việc góp vốn đối ứng nên chưa mạnh dạn đầu tư, kết quả thực hiện đạt thấp.

Nguồn lực đầu tư từ các chương trình chính sách của Trung ương còn thấp, dàn trải; tỷ lệ giải ngân vốn đạt thấp, thiếu giải pháp thực hiện đồng bộ, căn cơ để tạo ra sự phát triển bền vững cho khu vực miền núi. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế miền núi còn nhiều khó khăn. Nhiều thôn, nóc trên địa bàn miền núi chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Hiện nay, phòng học tạm, mượn, học nhờ còn 180 phòng...

Phân tích về những hạn chế, khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội ở miền núi qua các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, ông Nguyễn Đình Tiên - Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành rà soát, đánh giá lại kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dành cho miền núi; tiếp tục ưu tiên chi đầu tư cho miền núi nhằm góp phần đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển của năm 2019.

Ông Nguyễn Đình Tiên nói: “Hiện nay, Nghị quyết 46 của HĐND tỉnh về quy định mức chi công tác quản lý, bảo vệ rừng tự nhiên chưa đến được với người dân. Trong khi đó chi đầu tư ngân sách còn nhiều, hiện mới đạt 38% theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Thời gian tới, tỉnh cũng cần nghiên cứu và phân bổ nguồn lực đầu tư từ nguồn vượt thu, tiết kiệm chi để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi”.

Còn đại biểu Lê Quang Trung - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh kiến nghị, trong thời gian tới, tỉnh cần ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư công trung hạn cho khu vực miền núi, nhất là nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, thu hút nhân lực cho lĩnh vực giáo dục.

Phát biểu thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, hầu hết các ý kiến đều có chung nhìn nhận sẽ hoàn thành đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 7 - 7,5% và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của năm 2019. Và các ngành, địa phương cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp, nhất là tập trung cho những chỉ tiêu còn đạt thấp.

Đưa ra đánh giá lạc quan về tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm, cho rằng tỉnh sẽ đạt được mức tăng trưởng đề ra của năm 2019, theo đại biểu Nguyễn Chín - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị đầu tư trong đầu năm sẽ được triển khai ở các tháng cuối năm, sẽ tăng tỷ lệ giải ngân đối với nguồn vốn đầu tư công, đóng góp vào sự tăng trưởng. Điều quan trọng trong thời gian tới là hết sức tập trung thúc đẩy nguồn đầu tư từ xã hội, thực tế cho thấy ở nhiều nơi còn vướng về thủ tục và cần giải tỏa “điểm nghẽn” này.

Thống nhất với nhiều ý kiến về ưu tiên đầu tư phát triển cho miền núi, đại biểu Nguyễn Chín cho rằng, liên quan đến việc giao đất lâm nghiệp, giao khoán bảo vệ rừng đã được nói nhiều, UBND tỉnh cũng khẳng định kinh phí luôn sẵn sàng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết rốt ráo. “Theo tôi cần ghi rõ vào nghị quyết của 6 tháng còn lại là bố trí nguồn vốn để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Đối với 180 phòng học tạm bợ ở miền núi cũng cần ghi rõ vô nghị quyết để có kế hoạch bố trí vốn xây dựng...” - ông Chín phát biểu.

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.