Chấn chỉnh việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

;
Thứ Tư, 07/08/2019, 15:41 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, khắc phục tình trạng mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CB-CCVC) trên địa bàn tỉnh không đúng quy định; thực hiện có hiệu quả Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 1.9.2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng CB-CCVC, góp phần xây dựng đội ngũ CB-CCVC chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính.

UBND tỉnh yêu cầu chấm dứt việc tự ý phối hợp với các cơ sở đào tạo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng CB-CCVC không nằm trong kế hoạch đào tạo hàng năm của tỉnh, kể cả các lớp do người học hoặc địa phương, đơn vị chi trả kinh phí đào tạo, bồi dưỡng. Không để các cơ sở đào tạo tự ý chiêu sinh, đặt lớp đào tạo, bồi dưỡng tại địa phương, đơn vị.

Các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB-CCVC, kể cả kế hoạch mở lớp đào tạo, bồi dưỡng, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để đưa vào kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của UBND tỉnh theo đúng quy chế đào tạo. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn quy hoạch với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và công tác sử dụng, quản lý CB-CCVC của địa phương, đơn vị.

UBND tỉnh yêu cầu tất cả lớp đào tạo, bồi dưỡng, bao gồm các lớp do ngân sách tỉnh cấp và các lớp do người học hoặc địa phương, đơn vị chi trả kinh phí phải được đưa vào kế hoạch đào tạo CB-CCVC hàng năm của UBND tỉnh.

M.L

.
.
.
.
.