Chỉ đạo xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc phức tạp

;
Thứ Sáu, 02/08/2019, 09:10 [GMT+7]

Chiều 1.8, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền - Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp tỉnh có cuộc làm việc với Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2.6.2015 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30.3.2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Thảo luận tại cuộc làm việc, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền khẳng định, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan tư pháp tỉnh, cho chủ trương định hướng về tổ chức hoạt động, giải quyết các vụ việc theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7.7.2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng (nay là Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9.11.2018 của Bộ Chính trị). Đồng thời không buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào hoạt động tư pháp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Trong số 12 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý theo kiến nghị của Đoàn công tác số 6; đến nay, đã xử lý, giải quyết dứt điểm theo quy định của pháp luật. Ngoài các vụ án, vụ việc nêu trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 21 vụ án, vụ việc hình sự, dân sự khác có tính chất phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.

NGUYÊN ĐOAN - PHAN VINH

.
.
.
.
.