Chú trọng phát triển đảng trong đội ngũ luật sư

;
Thứ Hai, 05/08/2019, 09:27 [GMT+7]

Cuối tuần qua, Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2.6.2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30.3.2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về các nội dung liên quan. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng - Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Truyền - Phó trưởng ban Thường trực ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan tư pháp tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết 49 trên địa bàn tỉnh, Thượng tướng Lê Chiêm nêu rõ, cấp ủy, chính quyền các cấp đã kịp thời ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều kênh thông tin, hình thức phong phú. Tổ chức bộ máy của các cơ quan tư pháp được kiện toàn, phù hợp với đặc điểm tình hình thực hiện của địa phương; đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đều đạt chỉ tiêu hàng năm, chất lượng, hiệu quả hoạt động năm sau cao hơn trước. Cơ chế lãnh đạo của Đảng, hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đối với công tác tư pháp có nhiều tiến bộ.

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 33, đồng chí Lê Chiêm nhìn nhận, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã nhận thức đúng vị trí, vai trò của luật sư trong hoạt động tư pháp. Các cơ quan của tỉnh đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về luật sư, tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư của tỉnh đăng ký hành nghề, thành lập các tổ chức hành nghề. Do vậy, số lượng, chất lượng hoạt động của đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh được nâng lên, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ bào chữa trong các vụ án bắt buộc phải có luật sư bào chữa theo luật định. Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò của luật sư trong hoạt động tư pháp; xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị, trong sáng về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhu cầu xã hội trong thời gian tới. Chú trọng công tác phát triển đảng trong đội ngũ luật sư của tỉnh; nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư.

Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Lê Chiêm ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Đoàn Luật sư tỉnh trong quá trình thực hiện Nghị quyết 49 và Chỉ thị 33 để tổng hợp, báo cáo hai Ban Chỉ đạo Trung ương đề xuất các phương án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.