Triển khai Luật Công an nhân dân, Luật Đặc xá và Luật An ninh mạng

;
Thứ Năm, 08/08/2019, 10:43 [GMT+7]

Ngày 7.8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Công an nhân dân (CAND), Luật Đặc xá, Luật An ninh mạng cho hơn 500 đại biểu các sở, ban ngành và địa phương.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, Luật CAND năm 2018 đánh dấu bước tiến mới về hoàn thiện chính sách pháp luật trên lĩnh vực an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND từng bước chính quy, hiện đại. Đây là cơ sở pháp lý để lực lượng CAND thực hiện chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ mới. Việc triển khai thi hành Luật An ninh mạng năm 2018 sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp lực lượng chuyên trách xử lý những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng kịp thời hiệu quả. Luật Đặc xá năm 2018 đã cụ thể hóa quy định thẩm quyền đặc xá của Chủ tịch nước trong Hiến pháp năm 2013 trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, bất cập sau hơn 10 năm thi hành Luật Đặc xá năm 2007, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất với các đạo luật khác có liên quan. Công tác triển khai thi hành các luật trên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, công dân theo quy định; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cảc luật này phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành thường xuyên quan tâm phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật, các nội dung, quy định mới để cán bộ, công chức, viên chức và công nhân viên nắm vững và vận dụng tốt vào thực tiễn công tác…

THÀNH CÔNG
 

.
.
.
.
.