Triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

;
Thứ Sáu, 02/08/2019, 09:12 [GMT+7]

Sáng 1.8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 1.7.2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN. Tại điểm cầu chính có sự tham dự của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân.

Luật PCTN năm 2018 được thông qua Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.7.2019. Luật có 10 chương, 96 điều, với nội dung có nhiều điểm mới so với Luật PCTN năm 2015 như: mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc kê khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; quy định cụ thể hơn về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực. Đặc biệt, Luật PCTN năm 2018 bổ sung thêm một số quy định nhằm cụ thể hóa và đề cao vai trò người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, tại Điều 72 của Luật PCTN năm 2018 quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phụ trách. Đồng thời luật cũng quy định một chương riêng về công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.

Tại hội nghị, TS.Nguyễn Tuấn Khanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học và chiến lược thanh tra thuộc Thanh tra Chính phủ đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của Luật PCTN năm 2018 và giải đáp các câu hỏi, vấn đề cụ thể liên quan đến luật, đặc biệt là các điểm mới của luật. Qua đó, góp phần truyền tải đầy đủ, chuyên sâu các nội dung của Luật PCTN năm 2018 đến các đại biểu tham dự hội nghị. Sau hội nghị này, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh sẽ tập trung quán triệt nội dung Luật PCTN năm 2018 đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị quản lý.

ANH ĐÔNG

.
.
.
.
.