121 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của Sở Nội vụ

;
Thứ Tư, 11/09/2019, 10:48 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết định về phê duyệt 121 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ. Bao gồm: 71 quy trình nội bộ cấp tỉnh, 35 quy trình nội bộ cấp huyện, 15 quy trình nội bộ cấp xã. UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp danh sách nhân sự có liên quan tham gia vào quy trình nội bộ gửi Sở TT-TT để thiết lập, cấu hình quy trình điện tử; thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu, tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính lên hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh theo đúng quy định.

CHÂU NỮ
 

.
.
.
.
.