Kiểm tra gần 4.000 tổ chức đảng và đảng viên

;
Thứ Tư, 11/09/2019, 09:44 [GMT+7]

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh - Nguyễn Thị Hà vừa thông tin về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương số 14 (khóa X) về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng” tại Đảng bộ Khối. Theo đó, từ năm 2007 đến nay, các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra đối với 680 tổ chức đảng, 3.279 đảng viên; giám sát 1.256 tổ chức đảng và 2.530 đảng viên (trong đó, Đảng ủy Khối kiểm tra 46 tổ chức đảng, 36 đảng viên; giám sát 54 tổ chức đảng, 38 đảng viên). Cùng với đó, UBKT hai cấp cũng đã tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 10 tổ chức đảng và 36 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với 752 tổ chức đảng; giám sát 592 tổ chức đảng và 420 đảng viên. Kết quả, có 3 tổ chức đảng bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách; 184 đảng viên bị xử lý kỷ luật (với các hình thức khiển trách: 122, cảnh cáo: 45, cách chức: 2 và khai trừ 15 trường hợp).

Bà Nguyễn Thị Hà đánh giá, qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm khi mới manh nha, góp phần hạn chế sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

ĐAN NGUYÊN
 

.
.
.
.
.