Kiên quyết đóng cửa cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường

;
Thứ Tư, 11/09/2019, 09:46 [GMT+7]

Chiều 10.9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND cấp huyện dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng.

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, từ sau hội nghị giao ban tháng 4.2019 đến nay, tổ chức Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, cấp huyện được củng cố, kiện toàn, bổ sung kịp thời cơ bản đảm bảo thực nhiệm vụ, quyền hạn. Hoạt động tổ chức kỳ họp, giám sát, quyết định các vấn đề của địa phương, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được tập trung nâng cao chất lượng. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được thường xuyên, nhịp nhàng, đảm bảo thực hiện có hiệu quả theo luật định. Tuy nhiên, Thường trực HĐND tỉnh cũng nhìn nhận, kỳ họp HĐND chưa có nhiều ý kiến chất vấn; chất lượng kỳ họp giữa các địa phương chưa thật sự đồng đều. Có địa phương chưa thực hiện báo cáo kết quả kỳ họp HĐND về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định, sau kỳ họp chưa chú trọng đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết... Thảo luận tại hội nghị, Thường trực HĐND cấp huyện đã nêu những bất cập và kiến nghị liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, quy định về tổ chức và chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở; việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 34 của Chính phủ; sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; về mức phụ cấp các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; quan tâm giải quyết căn cơ đối với vấn đề rác thải trên địa bàn tỉnh...

Đồng chí Phan Việt Cường đánh giá các vấn đề được Thường trực HĐND cấp huyện nêu ra rất thiết thực, với trọng trách được giao, đồng chí sẽ tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc. Giải đáp cụ thể đối với các nội dung liên quan, đồng chí Phan Việt Cường bày tỏ, trong giai đoạn hiện nay người dân các địa phương có quy hoạch bãi rác cần có sự chia sẻ chung với toàn tỉnh, việc giải quyết vấn đề rác thải của tỉnh sẽ được căn cơ hơn. Cơ sở nào sản xuất mà gây ô nhiễm môi trường nhưng không chịu khắc phục, làm ảnh hưởng đến lợi ích, cuộc sống sinh hoạt của nhân dân thì kiên quyết đóng cửa...

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.