Lấy ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung vào các dự án luật

;
Thứ Năm, 05/09/2019, 09:03 [GMT+7]

Sáng 4.9, Phó Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Phan Thái Bình chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, các bộ luật này được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc tổ chức chính quyền, đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ, góp phần đưa công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện một số quy định của các luật hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung. Một số nội dung cần nghiên cứu, góp ý như bố cục, điều khoản, câu từ, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của các dự thảo luật, khung số lượng cơ quan chuyên môn UBND cấp tỉnh, cấp huyện, tiêu chí thành lập tổ chức hành chính địa phương... Buổi góp ý là dịp ghi nhận những ý kiến, kiến nghị đóng góp xuất phát từ thực tiễn để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào tháng 10 tới.

T.C
 

.
.
.
.
.