Thi trực tuyến tìm hiểu văn kiện Đại hội Mặt trận tỉnh lần thứ X

;
Thứ Hai, 09/09/2019, 11:18 [GMT+7]

(QNO) - Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và lịch sử MTTQ Việt Nam tỉnh giai đoạn 1930 - 2015” do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức sẽ bắt đầu vào ngày 16.9 đến tháng 11.2019, trên trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: http: ubmttqvn.quangnam.gov.vn.

Cuộc thi được chia làm 5 đợt/10 tuần. Trong mỗi đợt, người tham gia dự thi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm (7 câu hỏi về văn kiện Đại hội Mặt trận tỉnh lần thứ X, 3 câu hỏi về lịch sử Mặt trận tỉnh giai đoạn 1930 - 2015) và 1 câu hỏi dự đoán tổng số người tham gia dự thi của từng đợt.

Giải thưởng cá nhân sẽ được công bố sau từng đợt thi. Giải tập thể sẽ được trao một lần cho những đơn vị, địa phương có số người tham gia dự thi nhiều và có chất lượng nhất trong cả cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh về Đại hội Mặt trận tỉnh lần thứ X và lịch sử Mặt trận tỉnh giai đoạn 1930 - 2015; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

THÁI CƯỜNG

.
.
.
.
.