Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ VIII

;
Thứ Tư, 09/10/2019, 09:53 [GMT+7]

Ngày 7.10, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3211/QĐ-UBND thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Tổ chức đại hội do ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban. Ông Trần Ngọc Hòa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Quảng Nam làm Phó Trưởng ban Thường trực. Ngoài ra, còn có các Phó Trưởng ban, gồm: ông Nguyễn Hữu Sáng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ông Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Văn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và 12 thành viên.

Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết, chương trình tổ chức đại hội và kiểm tra quá trình thực hiện đại hội (hội nghị) điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; thành lập các tiểu ban chuyên môn.

BẢO LÂM

 

.
.
.
.
.