Điều chỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn

;
Thứ Hai, 02/12/2019, 08:36 [GMT+7]

Tại Kỳ họp thứ 13 diễn ra cuối tuần qua, các đại biểu HĐND tỉnh (khóa IX) đã xem xét, biểu quyết thống nhất bổ sung dự án chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An với tổng mức đầu tư 42 triệu euro (tương đương hơn 1.128 tỷ đồng) vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, với cơ cấu nguồn vốn vay lại 50% (17,5 triệu euro, tương đương hơn 470 tỷ đồng), vốn viện trợ không hoàn lại (2 triệu euro, tương đương hơn 53 tỷ đồng) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh (5 triệu euro, tương đương gần 135 tỷ đồng); đồng thời cấp vốn đối ứng năm 2019 với số tiền 5 tỷ đồng từ nguồn dự phòng đầu tư xây dựng cơ bản ngân sách tỉnh năm 2019 chưa phân bổ cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT triển khai thực hiện dự án.

HĐND tỉnh cũng thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và bố trí vốn từ ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 với số tiền 6,7 tỷ đồng để thanh toán khối lượng thực hiện và đầu tư hoàn thành dứt điểm các hạng mục công trình kè chống sạt lở bờ sông Cái, khu vực Trường Trung cấp Nghề Thanh niên dân tộc - miền núi Quảng Nam; thống nhất điều chuyển kế hoạch vốn nguồn ngân sách tỉnh năm 2018 kéo dài của 13 dự án với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng sang thanh toán cho 27 dự án đã quyết toán, nợ khối lượng, có nhu cầu giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2019 theo đề nghị của UBND tỉnh. Các đại biểu cũng thống nhất điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn dự án tuyến đường trung tâm xã Trà Linh - Măng Lùng, huyện Nam Trà My theo đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình 299/TTr-UBND ngày 28.11.2019. Cụ thể, ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc phòng, an ninh trên địa bàn trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 (vốn quản lý, bảo vệ biên giới đất liền) 127 tỷ đồng; ngân sách huyện Nam Trà My thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; ngân sách tỉnh lo phần còn lại trong tổng mức đầu tư.

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.