NĂM MƯƠI NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (1969 - 2019)

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Co

;
Thứ Hai, 08/07/2019, 10:50 [GMT+7]

Những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, Núi Thành tích cực chăm lo phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc Co sinh sống ở miền núi phía tây của huyện.

Xây dựng kênh dẫn nước tưới cho vùng đồng bào dân tộc Co. Ảnh: VĂN PHIN
Xây dựng kênh dẫn nước tưới cho vùng đồng bào dân tộc Co. Ảnh: VĂN PHIN

 Chú trọng phát triển kinh tế

Ở Núi Thành đồng bào Co có 302 hộ với 1.164 nhân khẩu sinh sống ở các thôn Xuân Thọ, Thuận Tân và Tứ Mỹ (xã Tam Trà). Nhiều năm qua, đồng bào Co xã miền núi Tam Trà đoàn kết khắc phục khó khăn, giúp đỡ nhau định canh, định cư, xây dựng làng bản, khôi phục và phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND xã Tam Trà chia sẻ: “Tranh thủ các nguồn vốn như OPEC, Chương trình 135, 134 của Chính phủ, địa phương đã đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, xây dựng công trình nước sinh hoạt, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và xây dựng nhà cho đồng bào dân tộc Co. Thêm vào đó, nhiều chương trình dự án được triển khai, đặc biệt là Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào Co xã Tam Trà giai đoạn 2017 - 2020 của HĐND huyện Núi Thành, đã làm chuyển biến mạnh mẽ vùng đồng bào dân tộc Co”.

Qua 5 năm (2014 - 2019), bằng nhiều chương trình hỗ trợ từ nhà nước, huyện Núi Thành đã triển khai 5 dự án phát triển sản xuất với tổng số vốn hơn 553,4 triệu đồng ở vùng đồng bào dân tộc Co, có 154 người tham gia hưởng lợi. Chương trình khuyến nông - khuyến lâm hàng năm hỗ trợ đồng bào Co trồng mây nước dưới tán rừng, mô hình VAC, nông - lâm kết hợp với tổng kinh phí 272 triệu đồng. Chương trình giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động đồng bào dân tộc Co được huyện Núi Thành thường xuyên thực hiện.

Chính quyền và các đoàn thể tạo điều kiện cho đồng bào Co tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng các mô hình nuôi gà, dê, heo đen… đạt hiệu quả. Bà Trần Thị Hà ở thôn Phú Tân, xã Tam Trà, phấn khởi nói: “Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào Co chúng tôi được hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là Nhà nước hỗ trợ chúng tôi phát triển kinh tế, trong đó có nguồn vốn vay ưu đãi. Nhiều hộ sử dụng đồng vốn hiệu quả, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống”. Còn ông Trần Văn Anh, ở cùng thôn Phú Tân chia sẻ: “Được vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi, gia đình tôi đầu tư trồng 5ha keo và chăn nuôi gia súc, gia cầm, đến nay, đã cho thu hoạch và có thu nhập 60 - 70 triệu đồng/năm. Gia đình tôi được vay ưu đãi 12 triệu đồng làm công trình vệ sinh, khoan giếng lấy nước sạch”.

Nằm trong nội dung hỗ trợ đồng bào Co phát triển kinh tế, 5 năm qua, huyện Núi Thành mở rộng và chuyển diện tích từ đất rừng phòng hộ sang đất sản xuất được 700ha, giúp bà con yên tâm sản xuất, không còn phá rừng tự nhiện để trồng lúa, trồng keo như trước đây. Huyện Núi Thành cũng đã xây dựng 6 công trình dân sinh với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, đầu tư và xây dựng hơn 2,6km đường bê tông nông thôn với số tiền gần 2,3 tỷ đồng; xây dựng 6 đập và gần 3km kênh dẫn nước kiên cố, phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân đồng bào dân tộc Co xã miền núi Tam Trà.

 Chăm lo mọi mặt

Cùng với kinh tế, những năm qua huyện Núi Thành luôn chú trọng phát triển văn hóa - xã hội vùng đồng bào dân tộc Co. Ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Núi Thành cho biết, phối hợp với chính quyền, MTTQ Việt Nam huyện và xã Tam Trà đẩy mạnh công tác xây dựng đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc Co. Nhằm khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của đồng bào, 5 năm qua huyện Núi Thành đầu tư sửa chữa các thiết chế văn hóa tại Tam Trà, thành lập đội cồng chiêng với 15 thành viên. Đội đã tham gia biểu diễn tại các buổi lễ lớn như tết ngã rạ, ngày đại đoàn kết…, góp phần phát triển giá trị văn hóa mang tính đặc trưng của đồng bào Co.

Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc Co, huyện Núi Thành đã rà soát và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho tất cả đồng bào Co ở Tam Trà; hỗ trợ kinh phí cho học sinh THPT, xây dựng đảm bảo số lượng đội ngũ cán bộ, công chức là người đồng bào dân tộc Co. Bên cạnh đó, huyện Núi Thành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con dân tộc Co thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, từ bỏ tập tục lạc hậu, lỗi thời; tổ chức vận động già làng, trưởng thôn và người có uy tín phát huy vai trò của mình tại cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành nói, những năm qua, việc thực hiện các chương trình, chính sách, dự án trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc Co tại địa phương đạt những kết quả khả quan. Kinh tế - văn hóa - xã hội được chăm lo đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Co tiếp tục được cải thiện, trình độ dân trí của bà con được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ hộ nghèo, gia đình sinh con 3 giảm mạnh, số hộ sử dụng điện chiếm 99%, số hộ sử dụng nước sinh hoạt hơn 90%. Đây là những thành quả đáng ghi nhận, thể hiện sự cố gắng lớn của huyện trong việc chăm lo đời sống đồng bào thiểu số.

“Trong thời gian tới, khắc phục những hạn chế, tồn tại, huyện Núi Thành tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Co, thu hẹp khoảng cách giữa các dân tộc, vùng miền; tập trung nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, giảm nghèo. Huyện sẽ tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng vùng đồng bào dân tộc phát triển về mọi mặt” - ông Nguyễn Văn Thịnh nói.

VĂN PHIN

.
.
.
.
.