Báo Quảng Nam mở Diễn đàn phát triển tỉnh Quảng Nam

BÁO QUẢNG NAM |

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hôm nay 7.4, Báo Quảng Nam công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 (Đại hội dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10.2020) nhằm lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị.

Cùng với việc công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI, Báo Quảng Nam mở “Diễn đàn phát triển tỉnh Quảng Nam” trên báo in và báo Quảng Nam điện tử. Trân trọng kính mời các nhà lãnh đạo, quản lý; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, trí thức, văn nghệ sĩ; cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia viết bài, gửi ý kiến tham gia diễn đàn, nhằm góp phần xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, cũng như hiến kế xây dựng Quảng Nam phát triển nhanh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Các bài viết, ý kiến góp ý xin vui lòng gửi về Báo Quảng Nam, địa chỉ email: toasoan@baoquangnam.vn.

Báo Quảng Nam sẽ xem xét, biên tập, giới thiệu những bài viết, ý kiến góp ý có chất lượng trên báo in và báo Quảng Nam điện tử; đồng thời sẽ chi trả chế độ nhuận bút theo quy định.

Trân trọng kính mời!

TAGS

Gợi ý một số nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XXII cần tập trung thảo luận, tham gia ý kiến

BQN |

I. Về bố cục, kết cấu, cách trình bày tiêu đề, tiểu mục như dự thảo Báo cáo chính trị đã hợp lý chưa? Cần điều chỉnh, sắp xếp gì không? Việc cân đối dung lượng trong các phần, mục, tiểu mục như vậy đã hợp lý chưa?

Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp: Lấy ý kiến rộng rãi

HÀN GIANG |

Trong điều kiện toàn tỉnh đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp được triển khai dưới hình thức bằng văn bản.