Bổ nhiệm 2 Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai

VIỆT NGUYỄN |

(QNO) - Sáng nay 8.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Thiều Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai kể từ ngày 8.4.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao quyết định về công tác cán bộ đối với ông Thiều Việt Dũng và ông Lê Quang Triều. Ảnh: VIỆT NGUYỄN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao các quyết định cho ông Thiều Việt Dũng (bìa trái) và ông Lê Quang Triều. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đánh giá cao quá trình công tác, đóng góp của ông Thiều Việt Dũng đối với sự phát triển Quảng Nam. Ông Thiều Việt Dũng từng trải qua các vị trí công tác như Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư & hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công & xúc tiến đầu tư tỉnh, Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Ông Nguyễn Hồng Quang cũng trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Quang Triều - Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai kể từ ngày 8.4.

Ông Nguyễn Hồng Quang yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai với nhiều chức năng, nhiệm vụ, cần nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực không ngừng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

TAGS