Hiệu quả từ quy chế phối hợp trên lĩnh vực cung ứng điện

;
Thứ Tư, 04/04/2007, 08:59 [GMT+7]

 Nhờ cung ứng điện kịp thời, nhiều nhà đầu tư ở Khu Kinh tế mở Chu Lai có điều kiện mở rộng sản xuất.

Những năm qua, Điện lực Quảng Nam, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) và Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai đã xây dựng và đưa vào thực hiện quy chế phối hợp trên lĩnh vực cung ứng điện năng cho các cơ sở sản xuất, bảo đảm cung ứng điện kịp thời và hiệu quả cho các nhà đầu tư. Đây là bước cải cách thủ tục hành chính quan trọng, góp phần đáng kể vào việc cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn Quảng Nam.

Trước khi ban hành quy chế phối hợp, việc cấp điện cho các dự án đầu tư tại các KCN, CCN và Khu Kinh tế mở Chu Lai gặp rất nhiều khó khăn,  do thiếu thông tin giữa các nhà đầu tư, ngành điện và các cơ quan chức năng. Nhiều nhà đầu tư đến đăng ký thuê đất lập dự án, khi được cấp  phép đầu tư và xúc tiến triển khai đầu tư xây dựng nhà xưởng, mới tính đến việc lập thủ tục đề nghị cung ứng điện năng. Trong khi đó, theo quy định của ngành điện, quá trình lập, hoàn tất thủ tục, triển khai một dự án cấp điện phải tốn thời gian khá dài vì qua rất nhiều quy trình. Vì thế, tình trạng nhà đầu tư chờ cung ứng điện để xây dựng nhà xưởng và hoạt động sản xuất kinh doanh xảy ra khá phổ biến. Trong khi đó, Ban Quản lý các KCN, CCN lại chưa làm “cầu nối” cung cấp thông tin kịp thời về các tiến độ triển khai dự án đầu tư, cho nên ngành điện nằm trong thế “bị động”,  khó có thể đáp ứng điện sản xuất kịp thời cho các nhà đầu tư, nhất là khi họ không đăng ký cấp điện trước.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, quy chế phối hợp ra đời, quy định cụ thể nguyên tắc, phương thức phối hợp, trao đổi thông tin giữa ngành điện,  Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý các KCN, Sở Công nghiệp trong việc cung ứng điện năng kịp thời cho các dự án đầu tư. Theo đó, ngành điện chịu trách nhiệm bảo đảm cấp điện kịp thời cho các nhà đầu tư trong KCN, CCN, trên cơ sở bảo đảm hiệu quả kinh tế về  vốn đầu tư xây dựng. Hằng tháng, Ban Quản lý các KCN, CCN và Khu Kinh tế mở Chu Lai cung cấp thông tin về các nhà đầu tư đến đăng ký hoạt động cho ngành điện; đồng thời làm đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ  đề nghị cung ứng điện của các nhà đầu tư với ngành điện.
 Trên cơ sở quy chế nêu trên, Điện lực Quảng Nam thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm rút ngắn thời gian đầu tư cấp điện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp. Thay vì trước đây, một dự án cấp điện cần 6-8 tháng trở lên mới hoàn thành, thì nay đã rút xuống dưới 4 tháng, kể từ khi nhà đầu tư đăng ký lập dự án triển khai đầu tư. Nhiều lúc, nhà đầu tư cần cấp điện sớm, Điện lực Quảng Nam cũng linh hoạt huy động vật tư lắp đặt trạm biến áp, kéo nối đường dây để cấp điện tạm thời cho các nhà đầu tư và sau đó, lập dự án triển khai đầu tư. Ngoài ra, Điện lực Quảng Nam còn lập trang web với địa chỉ: http://www.eqn.com.vn và hộp thư thoại 801108 nhằm giúp cho các chủ đầu tư và khách hàng tìm hiểu các thông tin về các thủ tục, quy trình cung cấp điện và các cơ chế ưu đãi đầu tư của ngành điện đối với việc đầu tư tại các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, trong thời gian qua, vấn đề cấp điện ở lĩnh vực này luôn được thông suốt, không còn trở ngại, ách tắc như trước đây.

Có thể khẳng định, qua 4 năm (2003-2006) đưa vào thực hiện quy chế phối hợp nêu trên, mọi thủ tục trình tự từ lập dự án đến các bước triển khai thi công cấp điện tại các KCN, CCN và Khu Kinh tế mở Chu Lai đều bảo đảm nguyên tắc yêu cầu đề ra và thời gian cam kết cấp điện cho nhà đầu tư; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và góp phần đáng kể vào việc thu hút đầu tư vào Quảng Nam.

HÙNG QUÂN

.
.
.
.
.