Điện Bàn: Thử nghiệm phần mềm ứng dụng mô hình một cửa

;
Thứ Sáu, 29/06/2007, 02:30 [GMT+7]

Phần mềm đã được Hội đồng nghiệm thu của Ban điều hành 112 Chính phủ đánh giá là khá tốt, giao diện thân thiện dành cho người dùng. Sau một tháng chạy thử nghiệm, nếu được thông qua, Điện Bàn sẽ là huyện đầu tiên áp dụng cổng dịch vụ công điện tử trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là yếu tố tích cực, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cấp huyện, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian cho tổ chức và công dân.

MỸ DUNG

.
.
.
.
.