Bế giảng khóa đầu tiên của Đề án 500

Vĩnh Yên |

Sáng qua 23.1, trường Chính trị tỉnh tổ chức Lễ Bế giảng lớp đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho các xã, phường, thị trấn theo Đề án 500. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngô Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn đến dự.

Khóa đào tạo Đề án 500 năm 2011 - 2012 có 108 học viên, trong đó có 107 học viên trình độ đại học, 1 thạc sĩ. Kết quả xếp loại toàn khóa học, về học phần Trung cấp lý luận chính trị - hành chính: giỏi 39, khá 69; chuyên đề kỹ năng nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý trên các lĩnh vực: giỏi 69, khá 39. Có 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong khóa học được khen thưởng. Ngoài ra, nhà trường cũng đã tổ chức bồi dưỡng cảm tình Đảng cho 70 học viên, qua đó làm thủ tục thẩm tra lý lịch đối với 43 học viên và đã kết nạp Đảng 7 học viên.

Vĩnh Yên