Hội An: Tiếp nhận và phân công công tác đối với học viên Đề án 500

HOÀNG DUY |

Chiều 30.1, UBND TP.Hội An trao quyết định tiếp nhận và phân công công tác về các xã phường cho 11 học viên thuộc Đề án 500 vừa hoàn thành khóa học.

Số học viên này được thành phố chọn lọc trong các ứng viên của 8 xã phường gồm Minh An, Cẩm Thanh, Cẩm Nam, Cẩm Hà (mỗi xã 2 học viên) và Tân An, Thanh Hà, Cẩm Kim (mỗi xã 1 học viên) gửi đi đào tạo theo Đề án 500.

HOÀNG DUY