Sẽ tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan hành chính, sự nghiệp

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa ban hành Đề án thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Theo đề án, thời gian tới, sẽ tổ chức thi tuyển các chức danh giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương; chi cục trưởng, phó chi cục trưởng và tương đương; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Đối với đơn vị sự nghiệp, sẽ thi tuyển cấp trưởng, cấp phó các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và thuộc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố; trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng tham gia dự tuyển là công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị trong và ngoài tỉnh và những người đang công tác tại các cơ quan, đơn vị ngoài cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước. Ứng viên dự tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp phải có trình độ đại học chính quy trở lên và đáp ứng các điều kiện về độ tuổi, trình độ chính trị, ngoại ngữ, tiêu chuẩn chính trị... theo quy định.

BẢO NGUYÊN