Đề án 500 tuyển 168 chỉ tiêu

L.V |

Ban Điều hành Đề án tuyển chọn, đào tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2016 (Đề án 500) cho biết, đang tiếp tục tuyển sinh khóa III năm 2013 với tổng số 168 chỉ tiêu, bằng hình thức xét tuyển. Theo đó, mỗi ứng viên nộp 2 bộ hồ sơ dự tuyển (hồ sơ có bán tại Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và Sở Nội vụ) tại UBND các huyện, thành phố, nơi có xã, phường, thị trấn ứng viên đăng ký về công tác. Thời gian nhận hồ sơ từ nay đến hết ngày 10.9.2013.

Được biết, trong số 17 địa phương có nhu cầu tăng cường cán bộ từ Đề án 500, huyện Nam Trà My có số lượng ít nhất với 1 chỉ tiêu (xã Trà Mai, ngành tài chính ngân hàng), huyện Đại Lộc nhiều nhất với 19 chỉ tiêu. Riêng TP.Tam Kỳ đã thực hiện đủ chỉ tiêu đề án giao và không có nhu cầu tăng thêm trong tuyển sinh khóa III. Ban Điều hành Đề án 500 cho biết, khóa tuyển sinh này sẽ hạn chế tuyển chọn ứng viên tốt nghiệp các ngành ngoại ngữ, tin học, sư phạm, khoa học xã hội.

Trước đó, đầu năm nay, 108 học viên của khóa I (khai giảng cuối năm 2011) của Đề án 500 đã hoàn thành khóa học và được phân công công tác về các địa phương; khóa II với 166 học viên đã khai giảng vào cuối năm 2012.

L.V