Tuyển sinh khóa III Đề án 500: Lựa chọn 162 chỉ tiêu

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng qua 14.11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng ban Điều hành Đề án 500 chủ trì cuộc họp Ban điều hành (BĐH) Đề án để chuẩn bị công tác tuyển sinh khóa III/2013.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ - cơ quan Thường trực BĐH Đề án 500 của tỉnh, tổng chỉ tiêu giao cho các huyện, thành phố tuyển sinh khóa III là 173 chỉ tiêu. Đến nay, các địa phương đã báo cáo kết quả sơ tuyển với 171 hồ sơ. Trong đó, về học lực có 16 hồ sơ đạt loại giỏi (chiếm 9,36%), 89 đạt loại khá (52,05%), 39 đạt trung bình khá (22,81%); có 7 hồ sơ là đảng viên (chiếm 4,09%), 10 hồ sơ là con em gia đình chính sách (chiếm 5,85%).

Ghi nhận ý kiến góp ý của các thành viên BĐH Đề án, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang thống nhất chỉ tiêu tuyển sinh khóa III là 162 học viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các địa phương nghiêm túc làm tốt công tác thẩm định hồ sơ, “mở” thêm thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của các ứng viên dự thi theo hướng ưu tiên thí sinh người đồng bào dân tộc, có học lực khá giỏi, được đào tạo ở các trường đại học có uy tín và đối tượng nữ. Bên cạnh đó, Sở Nội vụ cần tích cực làm việc với chính quyền các địa phương để xác định vị trí việc làm, nhu cầu cần sử dụng cán bộ nhằm đảm bảo tốt công tác bố trí công việc sau khi kết thúc khóa đào tạo. “Chúng ta không câu nệ về số lượng chỉ tiêu tuyển sinh nhưng chất lượng của đầu vào phải thật sự đảm bảo và đầu ra phải thật tốt, có như vậy Đề án 500 mới thật sự phát huy hiệu quả” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh.

NGUYÊN ĐOAN