Nhận hồ sơ thi tuyển chức danh lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng từ 10.12

BẢO NGUYÊN |

Theo Thông báo số 451/TB-UBND của UBND tỉnh, từ ngày 10.12 đến 31.12.2013, Sở Nội vụ sẽ nhận hồ sơ của ứng viên dự thi tuyển chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường: Đại học Quảng Nam, Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật, Cao đẳng Nghề Quảng Nam. Cụ thể, trường Đại học Quảng Nam và trường Cao đẳng Nghề Quảng Nam mỗi trường tuyển 1 hiệu trưởng; trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam cần tuyển 1 hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng phụ trách công tác đào tạo.

Đối tượng dự thi là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh. Điều kiện, tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển: là công dân nước CHXHCN Việt Nam; không trong thời gian thi hành kỷ luật, truy cứu trách nhiệm hình sự; là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; có bằng tiến sĩ (đối với ứng viên dự tuyển chức danh hiệu trưởng trường Đại học Quảng Nam), thạc sĩ đối với các chức danh còn lại; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, và có ít nhất 5 năm tham gia giảng dạy và quản lý giáo dục đại học; có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ C trở lên và trong độ tuổi bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Các ứng viên dự tuyển sẽ thi viết 1 bài về kiến thức chung, thi thuyết trình, bảo vệ đề án, thi kiểm tra trình độ ngoại ngữ…

BẢO NGUYÊN